Kadromuz

İkbal ORUNDAŞ: Proje Yürütücüsü/Eğitimci

 

 

 

Tülay YURTTAŞ:  Proje Koordinatörü /Eğitimci

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi mezunu olan YURTTAŞ, 22 yıldır Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışmalarını sürdürmektedir. Kadrosu İstanbul Refia övüç Olgunlaşma Enstitüsü’nde bulunmaktadır. 22 yıllık öğretmenliği süresince;

MEB-Geleneksel El sanatları projesi kapsamında  (Mısır Kabuğu Bebek) koordinatör olarak görev almıştır.(2009-Trabzon)

MEB-Bilimsel ve sanatsal araştırmaları teşvik projesinde (Bu Benim Eserim-2004),Genç Sokak Etkinlik Projesi Beyoğlu-2010) koordinatör olarak görev yapmıştır.

2013 Leonardo Da projeleri kapsamında Ulusal Ajansa sunulan ‘Avrupa’da Moda Tasarım Alanında Öğretim Yöntem Ve Tekniklerinin İncelenmesi’ isimli projenin yazarı ve yürütücülüğünü yapmıştır.

AB fonlarınca desteklenen ve MEB tarafından yürütülen Aile Eğitim Programı (0-3, 3-6, 7-11, 12-18 yaşları) eğitmenliğini sahada sürdürmektedir.

İstanbul Kalkınma Ajansının 2015 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı kapsamında Beyoğlu Kaymakamlığı’nın başvuru sahibi olduğu  ‘Beyoğlu’nda Ailem İle El Ele Bağımsız Geleceğe projesinin yazımında görev almış koordinatörlüğünü yapmıştır. (2015-2016)

İstanbul Kalkınma Ajansının 2015 Yılı Yenilikçi İstanbul Mali destek Programı kapsamında Beyoğlu Kaymakamlığı’nın başvuru sahibi olduğu ‘Beyoğlu’nda Kadının İş Gücüne Katılımına Bir Adım Daha’ projesinin yazımında görev almış olup Kasım 2016 yılı itibariyle de projenin koordinatörlük görevini BEYKAGEM’de sürdürmektedir.

Bazı sivil toplum kuruluşlarına  proje hazırlama ve yürütme konusunda danışmanlıkta yapmaktadır.

 

 

 

 

Alattin AVCI     :  Eğitim Koordinatörü/Eğitimci

Gazi Üniversitesi , Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi mezunudur. 2000 yılında öğretmenliğe başlamıştır, halen İstanbul Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsünde, Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

2012 yılında Girişimcilik Uygulaması Semineri, 2014 MAOL Uygulamaları Semineri, 2015 Eğitim Yönetimi Semineri, 2017 Döküman Yönetim Sistemi Kullanıcı Eğitimi Seminerlerini almıştır. 2017 yılında BEYKAGEM- "Beyoğlu'nda Kadının İş Gücüne Bir Adım Daha" projesinde görevlendirilmiştir.Beykagem bünyesinde açılan kursların eğitim koordinatörlüğünü yapıp aynı zamanda eğitimlerde ders vermeye devam etmektedir.

 

 

 

Serap KIRAN : Öğretmen

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği mezunudur. 1994 yılında öğretmenliğe başlamış olup ve 24 yıldır Milli Eğitim'e bağlı çeşitli okullarda görevine devam etmektedir.    2017  yılında yarı zamanlı olarak Beykagem bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Beykegem'de eğitim ve proje çalışmalarına katkıda bulunmaktadır.  Ulusal ve uluslararası projeleri takip etmekte , görüşmeleri ve ingilizce yazışmaları yapmaktadır.

 

Nilgün   YILMAZ:  Öğretmen

 

Ayhan  BAŞ : Öğretmen