Hakkımızda

                “YEREL MODELLE BEYOĞLU’NUN MARKA OLMASI YÖNÜNDEKATKI SAĞLAYACAK YOL, KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ”

 

Ülkemizde çalışma ve iş yaşamının hemen her alanında var olan kadın-erkek eşitsizliği, girişimcilik alanında daha da ağır bir biçimde varlığını sürdürmektedir.

Ülkemizde ulusal ve uluslararası deneyimlerden yararlanılarak, kadınlara girişimciliği özendirmek, yeni bir iş kurmak veya var olan işini geliştirmek isteyen kadınları desteklemek ve bu yolla başarılı kadın girişimci sayısını artırmak için; eğitim, danışma ve geliştirme program ve önerileri sunulmaktadır. Yerelde kadın girişimciliğinden kastedilen daha çok kadınların halen sahip olduklarından daha yüksek bir gelire ulaşmasını sağlayacak ve toplumsal anlamda güçlenmelerinin önünü açacak işler kurmalarının desteklenmesidir. Kadın girişimciliğinde, kadınları güçlendirme potansiyeli son derece önemli olmasına rağmen bu süreci tekdüze bir şekilde kredi verme, para kazanma, güçlenme ilişkisiyle açıklamak mümkün değildir. Kadınların aile ve toplum içinde güçlenmesinin sadece krediye ulaşabileceğini varsaymak yanlış olur. Kadınların güçlenmesi, ekonomik, toplumsal, politik, kültürel ve yasal boyutlarıyla ele alınmalı yani kadınların içinde örnek girişim yaratabilecekleri ortamı hazırlama yolunda adımlar atılmalıdır. Bu nedenledir ki izole bir biçimde yürütülen girişimciliği destekleme program ve politikalarının bütünsel olmaması ve birbirini karşılamaması yüzünden istenilen hedeflere ulaşma şansı son derece azalmaktadır. Ayrıca kadın girişimciliğini desteklemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak için toplumsal cinsiyet ayrımcılığının farkında olmak, ülkenin ve özellikle bir sonraki projemizin konusu Beyoğlu bölgesinin sosyo-ekonomik yapısını da anlamaya yönelik olacaktır.

Ülkemizde; Girişimci Destekleme Merkezleri (GİDEM), Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı eliyle Güneydoğu illerinde kurularak kısmen girişimciliğin geliştirilmesinin sağlanması amacıyla proje kapsamında kurulmuştur.

Girişimcilik eğitimleri birçok üniversite ve bu amaca hizmet eden kurum ve kuruluşlar aracılığıyla da yapılmaktadır. Türkiye’nin farklı illerinde girişimcilik evi kurulduğunu da biliyoruz. Bu konuda hizmet çeşitliliği fazlalaşmıştır.

Kaymakamlığımız da İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı mali desteğiyle desteklenmiş ve proje ortak ve iştirakçilerinin desteğiyle:

  • Mevcut kadın girişimciliğinin geliştirilmesini,
  • KOBİ’lerde verimlilik ve istihdamın artırılmasını sağlamak,
  • Girişimcilik ve KOBİ’lerin iş kalitesini AB standartlarına yükselterek yeni istihdam alanları oluşturmak ve kadın girişimlerine ivme kazandırmak,
  • Mesleki eğitim alarak beceri kazanan işsizlere yeni iş alanları yaratmak amacıyla Beyoğlu’nda Kadının İş Gücüne Katılımına Bir Adım Daha projesini uygulamaya başlamıştır.

Eğitim eksikliği, kadın girişimciliğini engelleyen en önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınların birçoğu aile içi sorumlulukları nedeniyle ev dışı çalışma hayatına geç yaşta ve zaman zaman kesintiye uğrayan bir biçimde katılabilmektedir. Bu nedenle özgüven geliştirme ve girişimcilik alanında verilecek eğitimlerin büyük bir hassaslıkla planlanması ve yürütülmesi gerekmektedir.

Türkiye’nin kalkınma ve büyümesinde önemli eksiklerden birinin yeterince kadın girişimcinin olmaması ile birlikte yerelde girişimci adayların danışmanlık ihtiyacını karşılayacak merkezlerin de eksik olmasıdır.

 Valiliği ortaklığı, Beyoğlu Belediye Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi, Türkiye İŞKUR İl Müdürlüğü ve İŞKUR Beyoğlu Hizmet Merkezi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Boğaziçi KOSGEB, TURİNG, MÜSİAD, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Kültür Kenti Vakfı iştirakçiliğinin bulunduğu proje kapsamında kadın girişimciliğinin geliştirilmesi, nitelikli iş gücünün artırılması amacıyla kurduğu “BEYKAGEM-Beyoğlu Yenilikçi Kadınlar İçin Girişimcilik, Yatırım Danışma ve Geliştirme Merkezi” ile yerelde yeni model oluşturmak, kadın girişimcilerin uzun ömürlü işletme kurmasına katkı sağlama çabasını da sürdürmektedir.

“Beyoğlu’nda Kadının İş Gücüne Katılımına Bir Adım Daha” isimli projemizin genel amacı; işletmelerde Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının artırılmasını, İstanbul’da yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kadınlara yönelik kentsel hizmetlerin ve kadınların bir parçası olacağı yenilikçi uygulamaların geliştirilerek hayata geçirilmesini sağlamaktır.

Bu proje ile Beyoğlu’nda yapılan alan araştırması neticesinde belirlenen işsizlere ve İŞKUR’a kayıtlı iş bulamayan kadına ve kendi işini kurmak isteyenlere iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verilecektir. İstanbul Üniversitesi’nin destekleriyle verilecek “Girişimcilik Eğitimleri” neticesinde yenilikçi kadının girişimcilik özelliklerini fırsat eşitliği içerisinde geliştirmeye yönelik gerekli eğitim, konferans vb. faaliyetler düzenlenmesi, bu kursiyer ve potansiyel girişimcilere kendi işletmelerini kurmaları ve uygun yatırım alanları, iş kurma süreçleri ve fizibilite çalışmaları konusunda gerekli danışmanlık hizmetlerinin sağlanması yoluyla ve buna uygun bir veri tabanı ile bilgi bankasının oluşturulması ve yenilikçi yerel bir modelle, Beyoğlu’nda girişimci kadın profilinin geliştirilmesi ve kadın işsizlere istihdam olanaklarının yaratılması hedeflenmektedir.

Kadının nitelikli iş gücüne katılımının sağlanması için nitelikli elemana dönüşmesi tam bir yenilenme süreci ile mümkündür. Bu nedenle kurduğumuz BEYKAGEM/Yenilikçi Kadınlar İçin Girişimcilik, Yatırım Danışma ve Geliştirme Merkezi’nde yenilikçi bir İstanbul’un en önemli anahtarı olacak kadını, her açıdan geliştirmek için farklı kurumların iş birliğini sağlamayı hedeflemekteyiz. Mesleki eğitimler uzman ekipler tarafından, girişimcilik eğitimleri de İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından verilecek, Halk Eğitim Merkezi’nden alınacak destekle uygulamaların saha çalışmalarının yapılması sağlanacaktır. KOSGEB ile yenilikçi çalışmalar yapmak isteyen kadın girişimcilere destek verilecek, iştirakçilerimizden MÜSİAD ise kursiyerlerin çalışma hayatına atılmadan önce staj yapmalarını sağlayacaktır. 

“Beyoğlu’nda Kadının İş Gücüne Katılımına Bir Adım Daha” projesi ile işveren-işçi geri bildirimleriyle kadının içindeki potansiyeli dışarı çıkartarak özgüveni yüksek, aile yapısında transaksiyonel rollerini üstlenme becerisini sahip, kendinden emin, girişimcilik potansiyelini kullanabilecek bilgi düzeyinde, kendini ifade etmede sıkıntı yaşamayan ve hakkını savunabilecek ölçüde hukuki bilgi sahibi olan yeni İstanbul kadınının gelişimine örnek olacak adımları atmayı hedeflemekteyiz.

“Beyoğlu’nda Kadının İş Gücüne Katılımına Bir Adım Daha” isimli projemiz kapsamında Beyoğlu’nda yapılan alan araştırması neticesinde belirlenen işsizlere ve İŞKUR’a kayıtlı iş bulamayan kadınlara ve kendi işini kurmak isteyenlere iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verilecektir. Proje süresince; kadının girişimcilik özelliklerini fırsat eşitliği içerisinde geliştirmeye yönelik gerekli eğitim, seminer, konferans vb. faaliyetlerin düzenlenmesi; bu kursiyer ve potansiyel girişimcilere kendi işletmelerini kurma ve uygun yatırım alanları, iş kurma süreçleri ve fizibilite çalışmaları konusunda gerekli danışmanlık hizmetlerinin sağlanması; kadın girişimcilik merkezi kurulması ve erkeklere toplumsal cinsiyet farkındalığının kazandırılmasıyla Beyoğlu’nda girişimci kadın profilinin geliştirilmesi ve kadın işsizlere istihdam olanaklarının yaratılması hedeflenmektedir. Proje sonunda Beyoğlu’nda kadın girişimci sayısının artması hedeflenmektedir.

Beyoğlu'nda Kadının İş Gücüne Katılımına Bir Adım Daha isimli projemizin hedef kitlesi; İşsiz Meslek Lisesi veya Üniversite mezunu 360 kadın uygulamalı girişimcilik eğitimi, en az ilkokul mezunu işsiz 18-40 yaş arası 25 kadın turizm servis elemanlığı servis komisi eğitimi, en az ilkokul mezunu Denetimli Serbestlik kapsamında bulunan 18-50 yaş arası işsiz 15 kadın yaşlı bakım eğitimi olmak üzere toplamda 400 kadın ve her bir kadının sosyal çevresinden 1'er erkek olmak üzere toplamda 800 kişidir. 

Projemiz ve merkezimiz bünyesinde verilecek eğitimler aşağıdaki gibidir:

YAŞLI VE HASTA BAKIM ELEMAN EĞİTİMİ

Beyoğlu’nda yaşayan İŞKUR’a kayıtlı en az ilkokul mezunu 15 kadına ücretsiz yaşlı bakım eğitimi verilecektir. Bu eğitimler; yaşlı kişilerin, kişisel ve sosyal sorunlarının çözümünde yardımcı olabilecek, bu alan ile ilgili araç ve gereçleri yerinde ve zamanında kullanabilen eleman yetiştirmeye yönelik olacaktır. Eğitimlerini başarı ile tamamlayanlara sertifikalandırma yapılarak istihdam sağlanacaktır.

TURİZM SERVİS ELEMANI EĞİTİMİ

Beyoğlu’nda yaşayan İŞKUR’a kayıtlı en az ilkokul mezunu (15’i Denetim Serbestîsi) toplam 25 kadına turizm servis elemanı eğitimi verilecektir. Eğitim programı turizm sektöründe karşılaşılan eğitimli çalışan açığını kapatmak için piyasa koşullarının belirlediği standartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda teorik ve uygulamalı olarak hazırlanmıştır. Eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı olanlara sertifikalandırma yapılacaktır.

GİRİŞİMCİLİK VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ

Girişimcilik ve kişisel gelişim eğitimi kapsamında; Beyoğlu ilçesinde yaşayan, hâlihazırda herhangi bir işi olmayan, İŞKUR’a kayıtlı kendi işini kurmak isteyen 18 yaş üstü meslek lisesi veya üniversite mezunu 360 kadına girişimciliğin temel kavramları, fizibilite ve etüd etme, iş fikrini sınama, proje yazma, zaman yönetimi, liderlik, takım ekip çalışması, girişimcilikte yenilikçilik ve yaratıcılık, yaratıcı drama, diksiyon, iş güvenliği ve sağlığı, iş hukuku vb. konuları kapsayan 22 ayrı eğitim verilmesi planlanmış ve eğitimlerin birçoğu tamamlanmıştır. Eğitimler; Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından açılan BEYKAGEM-Yenilikçi Kadınlar İçin Girişimcilik, Yatırım Danışma ve Geliştirme Merkezive İstanbul Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilmektedir.  Bu eğitimin nihai hedefi katılımcıların kendi iş yerlerini kurabilecek donanıma sahip olacak şekilde eğitilmesidir. Eğitimleri tamamlayan kişiler kendi iş yerlerini kurabilecek ya da çalıştıkları yerlerde aldıkları eğitimle hem kendilerine hem de iş yerlerine olumlu anlamda katkı sağlayacaktır. Eğitimleri başarı ile tamamlayanlara iş hayatlarında kullanabilecekleri 17 adet sertifika da verilecektir.

 

Eğitimlerini başarı ile tamamlayan turizm servis elemanı ve yaşlı ve hasta bakım eğitimi alan kadınlara istihdam sağlanacaktır. Girişim eğitimi almış kişilere; açılan merkezimiz bünyesinde işe yerleştirme ve iş kurma konularında destek ve danışmanlık hizmeti verilecektir.

 

Bir yıl destekli projemiz kapsamında BEYKAGEM (Beyoğlu Yenilikçi Kadınlar İçin Girişimcilik, Yatırım Danışma ve Geliştirme Merkezi)nin sürdürülebilirliği, projemize destek veren kurumlarımızın katkılarını artırmalarıyla mümkündür.

 

Realist yaklaşım ile son olarak girişimciliğin herkes tarafından bilerek yapılması, zaman ve kaynak israfını önleyecek ve verilen eğitimlerle uygun işle uygun çalışanın eşleştirilmesi, mutlu kadın, mutlu aile, mutlu toplum, mutlu Türkiye’yi getirecektir.

 

Girişimcilik ve kişisel gelişim eğitimlerini tamamlayan adaylardan 148’ı iş kurmak üzere iş fikirlerini test ederek iş planlarını hazırlamaya başladı. Bazı adaylarımız iş yerlerini kurmak için acele ederek, iş planlarını tamamlamadan iş yerlerini açtılar.

Proje hedef kitlemizin bir kısmı istihdam masasında almış oldukları eğitim belgeleri doğrultusunda, özgeçmişlerini düzenleyerek, kendilerine uygun iş yerlerine yönlendirilmektedir. Bu adaylarımızdan istihdam edilen ve çalışma hayatında yeralan kursiyerlerimiz de bulunmaktadır.

Projemizin nihai hedeflerinden olan kamu spotu ve belgeselinin çekimi devam etmekte olup Ağustos ayının sonlarında ulusal kanallarda yayınlanmaya başlayacaktır. Amacımız daha çok girişimci kadın eğiterek nitelikli işgücü kapsamında kadın istihdamı ve iş hayatında kadın rolünü artırmaya katkı sağlamaktır.

İkbal ORUNDAŞ/Proje Yürütücüsü