KOSGEB Destekli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

Girişim (Teşebbüs), insanların istekleri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim yapan ve yeni teknolojileri uygulayan, yeni ürünler geliştiren veya pazarı genişleten ekonomik birimdir.

Hedefimiz:

Bu eğitimin nihai hedefi katılımcıların kendi iş yerlerini kurabilecek donanıma sahip olmasıdır. Eğitimleri tamamlayan kişiler kendi iş yerlerini kurabilecek ya da aldıkları eğitimle çalıştıkları yerlerde hem kendilerine hem de iş yerlerine olumlu anlamda katkı sağlayacaktır.  Eğitim sonunda girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmaları hedeflenir.

Amacımız:

Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır.

Girişimcilik Eğitimlerinin Hedef Kitlesi:

Beyoğlu ilçesinde yaşayan, hali hazırda herhangi bir işi olmayan,  İŞ-KUR’a kayıtlı, kendi işini kurmak isteyen, 18 yaş ve üstü öncelikle meslek lisesi veya üniversite mezunu işsiz kadın

Verilen Eğitimler:

Kursiyerlere;

 • Temel Bilgisayar Okur Yazarlığı,
 • Bilgisayarda Doküman Hazırlama,
 • Liderlik Eğitimi,
 • Proje Hazırlama,
 • Araştırma Teknikleri,
 • Uygun Yatırım Alanları,
 • Meslek Etiği,
 • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı,
 • İş Hayatında İletişim,
 • Çevre Koruma,
 • İş Organizasyonu,
 • Diksiyon,
 • Drama,
 • İletişim,
 • Motivasyon,
 • Zaman Yönetimi,
 • Vizyon Misyon,
 • İşletme,
 • Finansman,
 • Pazar,
 • Pazar Analizi,
 • Pazarlama Yöntemleri,
 • Reklam,
 • Satış,
 • E-ticaret ve İnternetten Pazarlama,
 • İş Fikri Oluşturma,
 • Planlama ve Maliyet,
 • İşletme Kurma,
 • Fizibilite ve Üretim,
 • Maliyet vb. Planlamalar
 •  İş Yerinde Planlama eğitimleri verilecektir.

 Sayfa Kategorisi: Eğitimlerimiz